Tingimused

Käesolevad müügitingimused kehtivad marell.ee  klientide (edaspidi Klient) ja e-poe marell.ee (edaspidi E-pood)  omanikfirma Marell OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.

Marell OÜ, reg. kood 12641891, kontaktaadress Nooruse 24, Tartu, e-post info@marell.ee 


1. Müügitingimuste kehtivus
a) Müügitingimused kehtivad Marell.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Marell OÜ (edaspidi Marell.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

b) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Marell.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

c) Marell.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Marell.ee veebilehel

2. Hinnad

a)Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes. Hindades ei ole arvestatud transpordikulusid.

b)Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

c) Ostudel, mille toodete kogusumma jääb alla 50 EURi, lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile (vt. hinnakirja kohaletoimetamise infolehest). Tarneviis tuleb valida enne ostu lisamist ostukorvi. Kui Klient soovib lisada ostukorvi mitu toodet ning tellimuse kogumaksumus jääb alla 50 EURi, siis tuleb esimese toote lisamisega valida tarneviis ning järgnevate toodete lisamisel "tarneviis on juba valitud".

3. Ostu vormistamine
a) Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab läbi e-poe tellimuse.
b) Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
c) Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus/arve.
d) Arve tasumiseks on aega 2 pangapäeva (v.a tellimisega toodetel, mille ettemaksu tasumiseks on aega 1 kalendripäev).
e) Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud Marell.ee arvelduskontole 100% ulatuses.
f) Tühistatud broneeringu sissemaksu osa tagastatakse Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates tühistamise päevast.

4. Tellitud kauba eest tasumine
a) ülekandega arve alusel 2 pangapäeva jooksul Marell OÜ arveldusarvele EE962200221059483282 (Swedbank). Tellimisega toodetel 1 tööpäeva jooksul.

b) Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud ettenähtud aja jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Marell.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Kohaletoimetamine
a) Kodulehel www.marell.ee olev kaup on kohe olemas ja peale ülekande laekumist postitatakse Kliendi ost 1-2 tööpäeva jooksul. Nädalavahetustel tellimusi ei väljastata. 

b) Kaup tarnitakse kliendile vastavalt tema valitud tarneviisile: Itella SmartPOST, Omniva, Eesti Post

6. Tagastamisõigus
a) Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada

b) Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus ja kauba tellmisega seotud postikulu.

c) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-poe lehel marell.ee või e-posti aadressil info@marell.ee või andes tagastamise soovist teada läbi FB fännilehe https://www.facebook.com/marellbutiik sõnumite 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

d)Pärast tagastusavalduse esitamist tuleb Kliendil kaup viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, Müüjale tagastada.

d) Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijale lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.

7. Vastutus

a) Marell.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Marell.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. Vääramatu jõud
a) Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud vääramatust jõust.


9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
a) Marell.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

10. Pretensioonide esitamise kord

a) Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahendite sh nõuda Kauba parandmist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

b)E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mks ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

c) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@marell.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, arve number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

11.Erimeelsuste ja vaidluste lahendamine

a) Kliendi ja e-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

b)Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbija kaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.

Tarbijavaidluste komisjon (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht https://komisjon.ee/et. 
Või klikkima alloleval lingil internetipõhiste vaidluste lahendamiseks: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage